IV. bienále k problematice osvícenství a „dlouhého“ XVIII. století

IV. bienále ČSVOS, 24.–25.5.2013 – program

 

Láska, vášeň, emoce mezi barokem a romantismem

 

24. – 25. května 2013 se v Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 3, Praha 1) uskuteční IV. bienále k problematice osvícenství a „dlouhého“ 18. století nazvané "Láska, vášeň, emoce mezi barokem a romantismem". Tématem bude proměna chápání, prožívání a zobrazování rozličných druhů emocí (láska, nenávist, strach, smutek, hněv, zoufalství, naděje, víra, ...) v období mezi dvěma emotivně vypjatými epochami evropských dějin – barokem a romantismem – a to v nejrůznějších oblastech, od literatury a (soukromé) korespondence či deníkových záznamů přes divadlo, výtvarné umění, hudbu až po plody vědecké reflexe ve filozofii, medicíně, teologii apod.

Program můžete stáhnout zde.

IV. bienále k problematice osvícenství a „dlouhého“ XVIII. století

IV. bienále ČSVOS – květen 2013 – výzva

 

Láska, vášeň, emoce mezi barokem a romantismem

 

 

Česká společnost pro výzkum 18. století si Vás dovoluje pozvat na IV. bienále k problematice osvícenství a „dlouhého“ 18. století, které se bude konat ve dnech  24. – 25. května 2013 v Ústavu pro českou literaturu AV ČR v. v. i., Na Florenci 3, Praha 1.  Tématem bude proměna chápání, prožívání a zobrazování rozličných druhů emocí (láska, nenávist, strach, smutek, hněv, zoufalství, naděje, víra, ...) v období mezi dvěma emotivně vypjatými epochami evropských dějin – barokem a romantismem – a to v nejrůznějších oblastech, od literatury a (soukromé) korespondence či deníkových záznamů přes divadlo, výtvarné umění, hudbu až po plody vědecké reflexe ve filozofii, medicíně, teologii apod.  Rádi bychom oslovili co nejširší spektrum odborníků z různých oborů a oblastí výzkumu včetně doktorandů/doktorandek a studentů/studentek, kteří by mohli napomoci k doplnění obrazu duševního a emotivního života lidí „dlouhého“ 18. století.  Na pracovní názvy vašich příspěvků doplněné krátkou anotací (cca půl normostrany) se budeme těšit na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 15. prosince 2012.  Písemné verze (zaslané optimálně do 30. června 2013) projdou recenzním řízením a s jejich publikací se počítá v čísle 2/2013 časopisu Cornova, revue České společnosti pro výzkum 18. století a FF UK.

Výzvu můžete stáhnout zde.

IV. bienále k problematice osvícenství a „dlouhého“ XVIII. století (2)

IV. bienále ČSVOS, 24.–25.5.2013 – program

 

Láska, vášeň, emoce mezi barokem a romantismem

 

 

24. – 25. května 2013 se v Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 3, Praha 1) uskuteční IV. bienále k problematice osvícenství a „dlouhého“ 18. století nazvané "Láska, vášeň, emoce mezi barokem a romantismem". Tématem bude proměna chápání, prožívání a zobrazování rozličných druhů emocí (láska, nenávist, strach, smutek, hněv, zoufalství, naděje, víra, ...) v období mezi dvěma emotivně vypjatými epochami evropských dějin – barokem a romantismem – a to v nejrůznějších oblastech, od literatury a (soukromé) korespondence či deníkových záznamů přes divadlo, výtvarné umění, hudbu až po plody vědecké reflexe ve filozofii, medicíně, teologii apod.

Program můžete stáhnout zde.

Vyšla kniha Rudolfa Svobody o českobudějovickém biskupu A. K. Růžičkovi (1761-1845)

Arnošt Konstantin Růžička. Josefinista na českobudějovickém biskupském stolci.
České Budějovice: Jih, 2011
.

Edice Středoevropské dějiny, sv. 4, 2011, 244 s. ISBN 978-80-86266-57-2.

Kniha je věnována osobnosti Arnošta Konstantina Růžičky (1761-1845), který byl v letech 1815-1845 druhým českobudějovickém biskupem. Jedná se o téma prozkoumané historiky dosud jen z malé části, a proto se téměř neodrazilo v odborné literatuře. Obsahově je vystavěna zejména na výsledcích z výzkumu pramenů uložených převážně v českých, rakouských a vatikánských archivech.  Růžičkova osobnost je středobodem této knihy a nabízí první ucelený pohled na jeho život a dílo. Avšak není pouhou biografií. V nejširším kontextu je příspěvkem k poznání středoevropských světských i duchovních dějin druhé poloviny osmnáctého a první poloviny devatenáctého století. V užším kontextu přispívá k poznání života a duchovního směřování vysokých církevních hodnostářů působících v církevně-politickém systému josefinismu. V nejužším kontextu přibližuje samotnou českobudějovickou diecézi a České Budějovice ve sledované době.   Právě v souvislosti s uvedenými kontexty kniha mapuje Růžičkův společenský i duchovní obzor, ukazuje jeho teologické a filosofické orientace a zdroje, a konečně zařazuje jeho osobnost do duchovních proudů její doby.

Ke stáhnutí: předmluva ke sborníku Enlightenment in Bohemia

Se souhlasem Voltaire Foundation můžeme čtenářům našich stránek poskytnout předmluvu ke sborníku Enlightenment in Bohemia - (zde ke stažení).

Vyšla kniha Iva Cermana o šlechtické kultuře v 18. století

I. Cerman - Šlechtická kultura v 18. století Ivo Cerman: Šlechtická kultura v 18. století.
Praha: NLN, 2011.

ISBN 978-80-7422-070-8, 762 stran, 539/459,– Kč

Když si Giacomo Casanova vybral Čechy jako místo, kde stráví zbytek svého života, odcházel do země s vyspělou šlechtickou kulturou. Při zpětném pohledu však vypadá tvorba českých šlechticů poněkud bláznivě: Zjišťovali jste, zda je možno vidět nosem? Víte, že Valmont měl i českou verzi, kterou napsal kníže Lolo Clary? Napadlo vás někdy, zda tloušťka krku souvisí s pohlavním pudem? To jsou otázky, kterými se zabývali šlechtičtí spisovatelé. Ale patřily k nim i vážné problém y, jako byla kritika poddanství a náboženského útlaku, mravní výchova dětí nebo smělé plány na nastolení osvícenské konstituce. Předkládaná kniha tuto zapomenutou kulturu znovu oživuje, a to za pomoci mnoha nově objevených literárních výtvorů. Na světlo světa zde mnohdy poprvé přicházejí šlechtičtí spisovatelé, politici a mystici, jejichž dílo je významným obohacením českých kulturních dějin. Myšlenky těchto šlechticů byly však výsledkem hlubokých změn v myšlení, v náboženské kritice, v soukromí i profesním životě české šlechty, které přinesla doba osvícenství a reforem. Rozsáhlý výklad ukazuje českou šlechtu jako aktivního spolutvůrce evropského osvícenství.