Studie

STUDIE K DĚJINÁM 18. STOLETÍ KE STAŽENÍ

Cílem této stránky je zlepšit přístupnost některých nových příspěvků k dějinám 18. století. V záhlaví každého pdf souboru je uvedeno, kde a kdy příslušná studie vyšla. Pdf soubory však nekopírují původní technickou úpravu studie.

Dějiny šlechty:

DIEWOKOVÁ, Tereza, „Voják se bitvy nebojí, tak ani já se nebojím svého porodu…“ aneb Vnímání porodu na konci 18. a na počátku 19. století, (dosud nepublikovaná studie)

FOLTÝN, Tomáš, Cestovní instrukce jako pramen k dějinám kavalírských cest (1640-1740), in: Historie 2005. Celostátní studentská vědecká konference, Liberec 8. – 9. prosince 2005, Liberec 2006, s. 74-116.

KUBEŠ, Jiří, Fragmenty písemností z kavalírské cesty hrabat z Clary-Aldringenu z roku 1727, in: Theatrum historiae. Sborník prací Katedry historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice 1, Pardubice 2006, s. 83-110.

MAREŠOVÁ, Marie, Každodenní život barokního aristokrata Františka Václava z Trauttmansdorfu na počátku 18. století, in: Historie 2004. Celostátní studentská vědecká konference, Brno 6. – 7. prosince 2004, Brno 2005, s. 68-88.

Některé studie pražského historika Petra Mati jsou ke stažení na http://www.fhs.cuni.cz/kolegium/bibliografie_mata_ceska.htm

Některé studie pardubického historika Jiřího Kubeše jsou ke stažení na http://khv.upce.cz/zamestnanci/kubes.htm

Dějiny měšťanských elit:

RYŠAVÁ, Eva - TURKOVÁ, Helga, Josef Dobrovský a Knihovna Národního muzea, in: Josef Dobrovský. Fundator studiorum slavicorum. Příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Praze 10. - 13. června 2003. Vydali Vladimír Vavřínek, Hana Gladkova, Karolina Skwarska. Praha, Slovanský ústav AV ČR, 2004, s. 53 - 63.