Vyšla nová kniha Evy Hajdinové

Čapská - Mezi texty a textiliemi

 

Eva Hajdinová: Z cesty své nesejdeme. Osudy východočeských a hornolanguedockých protestanských komunit v 18. století.

Dolní Břežany: Scriptorium 2016

 

ISBN 978-80-88013-26-6, vázaná, 496 stran, 429 Kč

 

Monografie přináší srovnání života komunit tajných nekatolíků na dvou odlišných místech Evropy v 18. století - ve východních Čechách a v jihofrancouzské oblastí Horní Languedoc. I přes velmi rozdílné životní podmínky využívaly obě náboženské skupiny podobné ústupky a kompromisy, stejně jako ofenzivní strategie vůči rekatolizačním silám státu a církve. Autorka se zaměřuje na hledání styčných bodů a rozdílů v rámci konkrétních jevů v životě a zbožnosti východočeských a hornolanguedockých tajných evangelíků. Hlavní témata publikace se dotýkají socioprofesního složení komunit, forem tajných bohoslužebných shromáždění, úlohy a rozdílné míry potřebnosti kazatelů, role přechodových rituálů, knižní kultury či mechanismů distribuce zakázané literatury. Monografii byla vydána společně s Masarykovým ústavem - Archivem AV ČR, v.v.i.

 

Ukázku a obsah najdete zde.