Vyšla nová kniha Veroniky Čapské

Čapská - Mezi texty a textiliemi

 

Veronika Čapská: Mezi texty a textiliemi.

Dolní Břežany: Scriptorium 2016

 

ISBN 978-80-88013-33-4, vázaná, 328 stran, 250 Kč

 

Kniha přináší nové, interdisciplinárně ukotvené, interpretace textů a předmětů hmotné kultury spjatých s generací dědiců Františka Antonína Šporka, v pozadí jejichž vzniku a oběhu často stály procesy kulturních přenosů a dárcovské vazby (jako patronace či směna). Monografie také vůbec poprvé edičně zpřístupňuje dlouholetou korespondenci Anny Kateřiny Swéerts-Špork s řeholnicemi kláštera v tyrolském Sonnenburgu. Kniha tak představuje určitou bilanci a výrazný posun ve (swéerts-)šporkovském bádání. Publikace je vybavena bohatým obrazovým materiálem - 29 barevných a 7 černobílých vyobrazení -, a také rejstříkem.

 

Obsah najdete zde.