Hana Fořtová vydala první český překlad několika Montesquieuových spisů

 

 

Montesquieu, O duchu zákonů II, Obrana Ducha zákonů.

Přeložila a vydala Hana Fořtová. Praha, OIKOYMENH, 2015, 584 s.

(Knihovna novověké tradice a současnosti, 88). ISBN 978-80-7298-196-0Défense de l'esprit des lois

 

 

Kniha O duchu zákonů vyšla v Ženevě roku 1748 a brzy bylo zřejmé, že jde o zásadní politický spis; za takový jej pokládali D. Hume i J.-J. Rousseau, později američtí otcové zakladatelé, B. Constant či A. de Tocqueville.

 

Na kritiku ze strany církevních kruhů, především jansenistů a theologické fakulty Sorbonny, odpověděl Montesquieu vydáním Défense de l’Esprit des lois à laquelle on a joint quelques Éclaircissements (1750). Přesto byla kniha dána roku 1752 v Římě na Index a téhož roku cenzurována Sorbonnou.

 

Kniha obsahuje druhý díl knihy O duchu zákonů (1748), jansenistickou kritiku z listu Nouvelles ecclésiastiques (1749), Montesquieuovu Obranu Ducha zákonů (1750), dále Cenzorský návrh Sorbonny (1752) a Montesquieuovy Odpovědi a vysvětlení poskytnuté theologické fakultě (1753). Překlad druhého dílu je pořízen z posmrtného vydání O duchu zákonů z roku 1757, které přejímají moderní francouzská vydání, překlad ostatních textů je pořízen podle nového vydání vydaného v rámci souborného vydání Montesquieuových děl.

 

Překlad je doplněn vysvětlivkami, rejstříkem a poznámkou překladatelky. Žádný z těchto textů doposud česky nevyšel.