5. bienale ČSVOS

letak

 

V. bienále ČSVOS ve spolupráci s FF UK a ÚČL AV ČR, v.v.i.

 

Osvícenství - to jsme my

Formování a vzestup drobné inteligence v 18. století

 

10. - 12. září 2015

ÚČL AV ČR, v.v.i., Na Florenci 3, Praha 1, vchod B, 3. patro

 

Po předchozích bienále ČSVOS připravuje již páté mezioborové setkání historie, literární historie, hudební vědy, teatrologie, dějin umění, k problematice „dlouhého“ 18. století, tentokrát pořádané u příležitosti 200. výročí úmrtí českého hudebního skladatele, pedagoga, vzdělance a osvícence Jakuba Jana Ryby (1765-1815) a 240. výročí zavedení povinné školní docházky (1774). Jeho hlavním cílem je tentokrát zmapovat nově se utvářející sociální skupinu (či přímo „stav“), k níž Ryba náležel, a kterou lze považovat za „produkt“ a novinku právě 18. století – drobnou inteligenci, jež měla sehrát klíčovou roli jak pro osvícenství, tak pro nastupující národní obrození a v dlouhodobé perspektivě pak i pro rodící se občanskou společnost.

 

Program najdete zde.

.