Claire Madl - Daniela Tinková (edd.)

Francouzský švindl svobodyFrancouzský švindl svobody.

Francouzská revoluce a veřejné mínění v českých zemích

Praha: Argo, 2012 (Historické myšlení, 59)

ISBN 978-80-257-0695-4

Monografie deseti českých a slovenských autorů je věnována problematice recepce myšlenek Francouzské revoluce v českém prostředí přelomu 18. a 19. století. Jednotlivé kapitoly se zaobírají otázkami cenzury v Habsburské monarchii, antirevoluční propagandy, zpochybňující koncept svobody a rovnosti, sledování cizinců jako potenciálních agentů či rozdílů mezi postoji katolíků, evangelíků a svobodných zednářů k Francouzské revoluci. Mimo to autoři věnují pozornost i kronikářské reflexi napoleonských válek v českém a moravském prostředí, stejně jako bezprostředním prožitkům války civilním obyvatelstvem, pro které téměř nebylo rozdílu mezi francouzskými a rakouskými vojsky.

 

Z obsahu:

 

Úvod: Francouzská revoluce a problém veřejného mínění v českých zemích a na Slovensku

I. Přenos myšlenek a jeho kontrola: propaganda, cenzura, šíření informací

II. Policejní dohled nad osobami a problém revoluční emigrace

III. Recepce myšlenek francouzské revoluce

IV. Vnímání "události" obyvatelstvem