Vyšla kniha Rudolfa Svobody o českobudějovickém biskupu A. K. Růžičkovi (1761-1845)

Arnošt Konstantin Růžička. Josefinista na českobudějovickém biskupském stolci.
České Budějovice: Jih, 2011
.

Edice Středoevropské dějiny, sv. 4, 2011, 244 s. ISBN 978-80-86266-57-2.

Kniha je věnována osobnosti Arnošta Konstantina Růžičky (1761-1845), který byl v letech 1815-1845 druhým českobudějovickém biskupem. Jedná se o téma prozkoumané historiky dosud jen z malé části, a proto se téměř neodrazilo v odborné literatuře. Obsahově je vystavěna zejména na výsledcích z výzkumu pramenů uložených převážně v českých, rakouských a vatikánských archivech.  Růžičkova osobnost je středobodem této knihy a nabízí první ucelený pohled na jeho život a dílo. Avšak není pouhou biografií. V nejširším kontextu je příspěvkem k poznání středoevropských světských i duchovních dějin druhé poloviny osmnáctého a první poloviny devatenáctého století. V užším kontextu přispívá k poznání života a duchovního směřování vysokých církevních hodnostářů působících v církevně-politickém systému josefinismu. V nejužším kontextu přibližuje samotnou českobudějovickou diecézi a České Budějovice ve sledované době.   Právě v souvislosti s uvedenými kontexty kniha mapuje Růžičkův společenský i duchovní obzor, ukazuje jeho teologické a filosofické orientace a zdroje, a konečně zařazuje jeho osobnost do duchovních proudů její doby.