Vyšla nová monografie Zdeňka Šimečka

Zdeňek Šimeček: Knižní obchod v Brně od  sklonku 15. do konce 18. století

Statutární město Brno/Archiv města Brna, Brno 2011, 498 stran, ISBN: 978-80-86736-23-5

Kniha Zd. Šimečka

 

Z obsahu:

Kap. I: Před vznikem stacionárního knihkupectví v Brně v roce 1667

Kap. II: Od roku 1667 do sklonku 40. let 18. století

Kap. III: Od sklonku 40. let 18. století do vydání knihkupeckého řádu v roce 1772 - působení knihkupců Obladena a Locatelliho

Kap. IV: Od vydání knihkupeckého řádu v roce 1772 do konce 18. století

Kap. V: Exkurz. Obchod s tisky hebrejskými