Číslo HOP o náboženství a osvícenství

Historie - Otázky - Problémy

Od barokní piety
k interiorizaci víry?
Problémy katolic-
kého osvícenství

Red. Daniela Tinková
a Jaroslav Lorman

Obsah najdete zde