Vyšla monografie Rudolfa Svobody o Janu Prokopu Schaafgotschovi

Svoboda - Jan Prokop Schaafgotsche

Rudolf Svoboda

Jan Prokop Schaaffgotsche – první biskup českobudějovický.
Brno: L. Marek (HTF UK, Pontes pragenses sv. 54) 2009.

319 s., ISBN 978-80-87127-17-9.

Na konci roku 2009 vyšla kniha o prvním českobudějovickém biskupovi Janu Prokopu Schaaffgotschovi (1748-1813), který stál více než čtvrt století v čele nově založené diecéze, která vznikla z iniciativy císaře Josefa II. Schaaffgotsche je bezesporu velikou postavou jihočeského regionu, která zde svým celoživotním dílem zanechala trvalou stopu. Jeho jméno zaznívá zejména v souvislosti s událostmi kolem zřízení biskupství a se založením vyššího studia filosofie a teologie v Českých Budějovicích. Kniha se snaží o hlubší a systematické zpracování Schaaffgotschova života na základě dokumentů z domácích a zahraničních archivů a o zasazení jeho působení do duchovního a společenského milieu druhé poloviny osmnáctého a první poloviny devatenáctého století.